LMK Forsikring

lmk

RR Entusiast.

Vedlagt en Viktig informasjon om LMK-Forsikringen vår

Det er viktig hvis du fortsatt ønsker LMK(Landsforbundet av Motorhistoriske kjøretøyklubber) forsikring må du selv gå inn og flytte forsikringen til IF. Den nye avtalen trer i kraft fra 01.01.18.

Man trenger ingen ny besiktigelse ved flytting av forsikringen.

Husk at LMK forsikringen støtter bevaringen av våre biler og støtter din bil klubb.

 

Dato:     Thu, 5 Oct 2017 09:09:44 +0200

IF blir ny samarbeidspartner for LMK-Forsikringen.

Mandag 2. oktober ble en samarbeidsavtale om LMK-Forsikringen mellom IF og LMK underskrevet.

Det har lenge vært etterspurt en avklaring på hvordan LMK-Forsikringen ville videreføres etter at samarbeidet med eksisterende partner, WaterCircles Norge, opphører ved nyttår. Sluttføringen av en ny avtale trakk ut i tid grunnet en nå tilbakelagt tvist mellom WaterCircles Norge og LMK omkring grunnlaget for LMKs oppsigelse, som ble avsluttet så sent som i sommer.

Fra nyttår 2018 vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver for alle med forsikringer i selskapet, og overgangen her er basert på tidspunktet for den enkeltes hovedforfall. LMK har gjennom hele samarbeidsperioden markedsført IFs tilknytning til WaterCircles i form av eierskap, solvenskapital og styredeltakelse, noe som opphørte etter et oppkjøp/salg i 2016. Dette var også bakgrunnen for at LMK gjorde bruk av en særbestemmelse, som gav anledning til opphør av avtalen før avtaleperiodens kontraktsfestede utløp.

LMK har derfor valgt å følge IF videre som forsikringsgiver, samarbeidspartner og økonomisk sikkerhet for LMK-Forsikringen. Priser og vilkår på samtlige produkter i dagens avtale også utover veteranporteføljen, vil bli videreført. LMK vil komme med ytterligere detaljer om hvordan det enkelte medlem kan videreføre sin LMK-Forsikring hos LMK og IF på en mest praktisk måte. Husk at en LMK-Forsikring er et unikt produkt, som kun forefinnes gjennom LMK og vår til enhver tid gjeldende samarbeidspartner.

LMK vil samtidig presisere at avtalen med WaterCircles løper ut året 2017, og vi henstiller derfor til full lojalitet ut avtaleperioden. Dette innebærer at nytegning og fornyelse fortsatt løper og praktiseres som tidligere.

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165

 

Dato: 5. oktober 2017 kl. 15.12.38 CEST

Viser til dagens utsendelse fra LMK. Det har kommet en hel del spørsmål rundt formuleringen «fra nyttår vil gradvis WaterCircles ASA overta for IF AB som forsikringsgiver».

Det burde vært presisert bedre at p.t. er IF AB (IF avd. Sverige) forsikringsgiver for WaterCircles Norge. Slik har det bestandig vært, og dette har LMK brukt aktivt i markedsføringen ved innsalg av LMK-Forsikring. Dette er en situasjon som med endringene i eierforholdene i WaterCircles Norge opphører fra 2018, og dette skjer trinnvis basert på de enkelte forsikringstakernes hovedforfall. Ny forsikringsgiver for WaterCircles Norge vil da være det nyoppstartede forsikringsselskapet WaterCircles ASA.

Dette innebærer at forsikringstakere som i dag har en LMK-forsikring og ønsker dette videre, må flytte sine poliser til LMKs nye samarbeidspartner IF fra nyttår. Dermed vil man også oppnå en forsikring med IF som forsikringsgiver uten avbrudd.

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby

LMK Forsikring informasjon

Samarbeidet mellom WaterCircles Norge AS og LMK om LMK-Forsikring opphører 31.12.2017. LMK opplever for tiden mange spørsmål rundt dette. På diverse forum-sider tilknyttet eier-klubbene er dette også et aktuelt tema. Det rettes også til dels kritikk mot LMK for mangelfull informasjon rundt hva våre medlemmer skal foreta seg med hensyn til egne forsikringer.

Det var som kjent lenge en tvist knyttet til forhold rundt oppsigelsen mellom WaterCircles Norge AS og LMK. Saksforholdet ble avsluttet med et forlik 7. juli 2017. Inntil denne dato hvor tvisten ble avsluttet, har det nærmest vært umulig for LMK å kunne gå i noen reelle forhandlinger med nye potensielle samarbeidspartnere.

Vår samarbeidspartner er fremdeles WaterCircles Norge AS, og all nytegning og fornyelse skjer fortsatt gjennom dem. Vi henstiller derfor til et godt og lojalt samarbeid ut avtaleperioden.

LMK er for tiden i dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere for en videreføring av LMK-forsikringen. Vi søker gode løsninger og betingelser for våre medlemmer slik at LMK-forsikringen fortsatt vil være et av markedets beste produkter for veterankjøretøy. Av hensyn til prosessen vi befinner oss i, er det derfor ikke mulig å komme med ytterligere informasjon.

LMK-Forsikringen vil bli videreført, og LMK vil komme med mer informasjon når alle avklaringer foreligger. Den enkelte forsikringstaker må selv flytte videre sine forsikringer til ny Samarbeidspartner dersom man fortsatt skal følge LMK og ha en LMK-Forsikring. Dokumentasjonen rundt de enkelte kjøretøy befinner seg hos LMK, og ingen nye besiktigelser vil bli nødvendig.

Skulle det være ytterligere spørsmål rundt LMK-Forsikringen, kan Generalsekretær Stein Christian Husby kontaktes på post@lmk.no eller tlf. 465 08 165.

 

Med vennlig hilsen / Best regards / Mit freundlichen Grüssen

Stein Christian Husby

Generalsekretær LMK

Øvre Slottsgate 2b

0157 OSLO

22 41 39 00 / 465 08 165

 

RREC Norwegian section Rally Sunnmøre 2017

Her er programmet til årets RREC Norwegian section Rally.

PROGRAM RALLY SUNNMØRE

 

Påmeldingsfristen nærmer seg, på tide å melde seg på, har du ikke mulighet til å bli med på hele turen så ta kontakt og bli med på en del av turen.

rally-sunnmore-1annonse-side-2-b-stig

Invitation to 30 year Anniversary

Rolls Royce Enthusiasts Club Norwegian Section

Rally Sunnmøre 21–27 august 2017

An adventurous Rally in Sunnmøre, the North West coast of Norway known for its spectacular fjords and mountains.

Our base will be Hotel Union Geiranger. Driving routes such as Trollstigen, one of Norway’s most dramatic and frequently visited attractions, close to the world heritage place of Geirangerfjord and Atlanterhavsveien, a unique road along the open sea and is considered one of the world’s most beautiful car journeys.

We will visit many interesting sites, and enjoy the local cuisine. Saturday will be our Gala Evening.

We will offer seats in participating cars as available, if you are not able to bring your own.

Booking by 15th June 2017.

Foreign members may contact:

Rune Rokstad, for further information, by email; rune@rokstad.no

Jens Rønneberg, for sign up, by email; jensroen@online.no

Priser
Måltider er inkludert i prisene(ikke drikkevarer)

(Prices:
Meals are included in the prices, drinks not included.)

3 første dager Ålesund/Kristiansund(21-24 aug)

Enkeltrom kr 6.500 Nok(single room)
Dobbeltrom kr 9.500 Nok(double room)

3 siste dager Geiranger(24-27 aug)

Enkeltrom kr 9.500 Nok(single room)
Dobbeltrom kr 13.000 Nok(double room)

Linker til steder vi besøker:
Links to places we visit:

Visit Ålesund

Geiranger

Trollstigen

Alnes fyr

Ørnevegen

Atlanterhavsvegen

Hoteller:

Hotel Waterfront Ålesund

Scandic Hotel Kristiansund

Hotel Union Geiranger

 

Påmeldingsskjema:

Påmelding til Rally Sunnmøre 24 til 27 august

Påmelding til Rally Sunnmøre 21 til 27 august

Det er også mulighet for tilpasninger, vennligst ta kontakt med Rune Rokstad.

Teknisk seminar 2017

Våren 2017 arrangerer vi teknisk seminar hos Auto Askim.                                             Her vil det bli mulighet til å få hjelp med vedlikeholdet av din Rolls Royce eller Bentley.

Patrick Lloyd-Jacob, vår faste hjelper kommer for å bistå oss med teknisk hjelp. Har du behov for enkelte deler kan du kontakte Auto Askim på forhånd slik at de kan bestille deler til verksted dagen.

AS Auto Askim, Sagveien 9, 1814 Askim

Tel: 69 81 87 00

Dette er en flott mulighet til å gjennomgå bilen din før høstens Rally Sunnmøre(se invitasjon under Rally Sunnmøre).

For deg som ønsker å søke LMK forsikring vil det også være mulighet for besiktigelse av bilen på seminaret

Vi får tilgang til flere løftebukker og mulighet for litt hjelp til problemer.       Det blir servert kaffe og lunsj.

Dato: 13 mai. kl 0900

Prisen for seminaret er kr 1000

Påmelding til:   jensroen@online.no

OLYMPUS DIGITAL CAMERA