Rally Røros

Rally Røros 2020 i august er avlyst.

Påmeldingsfrist for Rally Røros var 12 april.
Kun 8 biler er påmeldt og hotellet har endelig bestilling 120 dager før rally start.
Situasjonen i Norge og resten av verden er fremdeles uavklart når det gjelder spredningen av Korona smitten og lite påmeldte kan skyldes denne usikkerheten.
Vår Norske seksjon har også mange medlemmer som befinner seg i risikogruppen som er spesielt utsatt.
Usikkerhet knyttet til regjeringens bestemmelser for slike arrangementer og en samlet risiko vurdering er foretatt av styret.

Styret har derfor bestemt at Rally Røros må avlyses.

Vi håper dette ikke skuffer alt for mange og at vårt Rally neste år kan gjennomføres uten restriksjoner.

Hold dere friske!

Beste hilsener.
Åge Antonsen
Formann

Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.