Årsmøte 2020

Årsmøte 16.11.20 2020 vil kun gå på nett i år.

Det planlagte møtet på Tretjerndalsvegen blir ikke mulig å gjennomføre slik vi informerte om i vedlegg til Bulletinen pga. Korona restriksjoner i Lillestrøm kommune.

Er du medlem og vil delta så tar du kontakt med meg på rrecnorge@gmail.com.

Mvh. Stig Roar Johansen