Kjøp og salg

Klubben vår har eget merke til å sette på bilen, dette kan kjøpes for kr 300,-  Dette kan kjøpes på våre treff eller sendes i posten(porto kommer i tillegg).

Kontakt Jens Rønneberg på : jensroen@online.no

2017-01-24-15-01-51